Portofolio Galeri| Check out our portfolio

See Our Works

Client : MSCI

Type : Desain Web

Client : Boris Baker

Type : Desain Web

Client : HCS (Harapan Cahaya Sentosa)

Type : Desain Web

Client : Lotus Global Sentosa

Type : Desain Web

Client : Microsains

Type : Desain Web

Client : Microsains

Type : Desain Web

Client : Microsains

Type : Desain Web

Client : Rekan Kita

Type : Desain Web

Client : SAAS

Type : Desain Web

Client : Sinar Hidup

Type : Desain Web

Client : Sofpay Store

Type : Desain Web

Client : Soibada Camera

Type : Desain Web

Client : Suara Pulsa

Type : Desain Web

Client : Supersoft

Type : Desain Web

Client : Supersoft

Type : Desain Web

Client : Supersoft Consultant

Type : Desain Web

Client : Supersoft

Type : Desain Web

Client : Supersoft

Type : Desain Web

Client : Syaakira Store

Type : Desain Web

Client : Narotama University

Type : Desain Web

Client : Supersoft

Type : 2D

Client : Boris Baker

Type : 3D

Client : Digawedewe Store

Type : 3D

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : 3D

Client : Microsains

Type : 3D

Client : Microsains

Type : 3D

Client : Supersoft

Type : Agenda

Client : Supersoft

Type : Agenda

Client : Wijaya Net

Type : ID Card

Client : Wijaya Net

Type : ID Card

Client : Mr. Agoeng

Type : Kartu Nama

Client : Mr. Arie Ardiansyah

Type : Kartu Nama

Client : Mr. Boris Baker

Type : Kartu Nama

Client : Mr. Boris Baker

Type : Kartu Nama

Client : Mr. Boris Baker

Type : Kartu Nama

Client : Mr. Boris Baker

Type : Kartu Nama

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Kartu Nama

Client : Digawedewe Store

Type : Kartu Nama

Client : Digawedewe Store

Type : Kartu Nama

Client : Mrs. Iphe

Type : Kartu Nama

Client : Mr. Ir. Fandi Utomo

Type : Kartu Nama

Client : Microsains

Type : Kartu Nama

Client : Microsains

Type : Kartu Nama

Client : Microsains

Type : Kartu Nama

Client : Microsains

Type : Kartu Nama

Client : MSCI

Type : Kartu Nama

Client : MSCI

Type : Kartu Nama

Client : Supersoft

Type : Kartu Nama

Client : Supersoft

Type : Kartu Nama

Client : Sofpay Software

Type : Desain Aplikasi

Client : Klinik Komputer

Type : Ads Banner

Client : Klinik Komputer

Type : Ads Banner

Client : MSCI

Type : Ads Banner

Client : MSCI

Type : Ads Banner

Client : MSCI

Type : Ads Banner

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Miss. Inge

Type : Leaflet

Client : Microsains

Type : Leaflet

Client : Ayam Kipaas Cafe & Resto

Type : Brosur

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Brosur

Client : MTS

Type : Brosur

MTS

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Sejati

Type : Brosur

Client : Sofpay

Type : Brosur

Client : Supersoft

Type : Brosur

Client : Tristar Reload

Type : Brosur

Client : We-Fast Cellular

Type : Brosur

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Brosur

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Brosur

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Brosur

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Microsains

Type : Brosur

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Rekan Kita

Type : Brosur

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Kop Surat

Client : MSCI

Type : Map (Folder)

Client : MSCI

Type : Map (Folder)

Client : Microsains

Type : Stampel

Client : Supersoft

Type : Stampel

Client : Wijaya Group

Type : Stampel

Client : Clemencia Olshop

Type : Hand Tag

Client : Del'Fine Clothing

Type : Hand Tag

Client : Marbun Clothing

Type : Hand Tag

Client : Marbun Clothing

Type : Hand Tag

Client : Supersoft

Type : Tiket

Client : Supersoft

Type : Tiket

Client : IKABI Community

Type : Stiker

Client : IKABI Community

Type : Stiker

Client : IKABI Community

Type : Stiker

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Stiker

Client : IKABI Community

Type : Sertifikat

Client : Eko Software

Type : Nota

Client : PAUD Tunas Mulia

Type : Nota

Client : Microsains

Type : Nota

Client : Microsains

Type : Nota

Client : Digawedewe Store

Type : Logo

Client : Digawedewe Store

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Supersoft Business Administration (SBA)

Type : Logo

Client : Eko Software

Type : Logo

Client : Eko Software

Type : Logo

Client : Gibor Shoes

Type : Logo

Client : Gibor Shoes

Type : Logo

Client : Gibor Shoes

Type : Logo

Client : Master Clean

Type : Logo

Client : Master Clean

Type : Logo

Client : Master Clean

Type : Logo

Client : Sofpay

Type : Logo

Client : Sofpay

Type : Logo

Client : Sofpay

Type : Logo

Client : Sofpay

Type : Logo

Client : Sofpay

Type : Logo

Client : Sofpay Web Report

Type : Logo

Client : Sofpay Web Report

Type : Logo

Client : Wijaya Group

Type : Logo

Client : Wijaya Group

Type : Logo

Client : Rekankita Store

Type : Logo

Client : Rekankita Store

Type : Logo

Client : Scriptonsky

Type : Logo

Client : Scriptonsky

Type : Logo

Client : MSCI

Type : Cover

Client : MSCI

Type : Cover

Client : MSCI

Type : Cover

Client : MSCI

Type : Cover

Client : MSCI

Type : Cover

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : X-Banner

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : X-Banner

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : X-Banner

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : X-Banner

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : X-Banner

Client : Microsains

Type : X-Banner

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : X-Banner

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : X-Banner

Client : Orenz Cafe

Type : X-Banner

Client : Supersoft

Type : X-Banner

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Spanduk

Client : MSCI

Type : Spanduk

Client : MSCI

Type : Spanduk

Client : MSCI

Type : Spanduk

Client : MSCI

Type : Spanduk

Client : Supersoft

Type : Spanduk

Client : Supersoft

Type : Spanduk

Client : Supersoft

Type : Spanduk

Client : IKABI Community

Type : Spanduk

Client : IKABI Community

Type : Spanduk

Client : Microsains

Type : Jam Dinding

Client : Microsains

Type : Jam Dinding

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Cover

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Cover

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Cover

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Cover

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Cover

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : Spanduk

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : Spanduk

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Table Menu

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Table Menu

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Table Menu

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Table Menu

Client : Orenz Cafe

Type : Spanduk

Client : Orenz Cafe

Type : Spanduk

Client : Orenz Cafe

Type : Spanduk

Client : Miss. Elin

Type : Undangan

Client : Miss. Elin

Type : Undangan

Client : Miss. Elin

Type : Undangan

Client : Miss. Elin

Type : Undangan

Client : Miss. Elin

Type : Undangan

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Book Menu

Client : Miss. Tika

Type : Undangan

Client : Miss. Tika

Type : Undangan

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Undangan

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Undangan

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Undangan

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Undangan

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Undangan

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : Papan Nama

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : Papan Nama

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : List Menu

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : List Menu

Client : Supersoft

Type : Cover

Client : Supersoft

Type : Cover

Client : Sofpay

Type : Cover

Client : Sofpay

Type : Cover

Client : Supersoft

Type : Backdrop

Client : Supersoft

Type : Backdrop

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Backdrop

Client : Cuban Cigars Indonesia

Type : Backdrop

Client : Borz Press

Type : Cover

Client : Sofpay

Type : Cover CD

Client : Digawedewe Store

Type : Price List

Client : Ir. Fandi Utomo

Type : Kalender

Client : 48Minute Community

Type : Logo

Client : Acin Gallery

Type : Logo

Client : A-Ngkrong Community

Type : Logo

Client : Arthology Class Magazine

Type : Logo

Client : Ayam Kipaas Resto

Type : Logo

Client : Beats Band

Type : Logo

Client : Mr. Boris Baker

Type : Logo

Client : Borz Press

Type : Logo

Client : Clemencia OlShop

Type : Logo

Client : Clipartku!

Type : Logo

Client : Death9Ball Community

Type : Logo

Client : Del'Fine Clothing

Type : Logo

Client : Honeysty Cafe Community

Type : Logo

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Logo

Client : Madeindesign Magazine

Type : Logo

Client : Microsains

Type : Logo

Client : Pak Tani

Type : Logo

Client : Pecel Orenz

Type : Logo

Client : Rajawali Cell

Type : Logo

Client : SDN Salele Timor Leste

Type : Logo

Client : SDN Wetaba Timor Leste

Type : Logo

Client : Sinar Hidup

Type : Logo

Client : SMS Kampanye

Type : Logo

Client : Software Konter

Type : Logo

Client : Star Baby Shop

Type : Logo

Client : S-Ticket

Type : Logo

Client : Syaakira Store

Type : Logo

Client : Threepaper

Type : Logo

Client : Usaha Manfaat

Type : Logo

Client : Yupz Collections

Type : Logo

Client : Mie Ayam Jamur Master Jay

Type : Book Menu

Client : Del'Fine Clothing

Type : Label

Client : Digawedewe Store

Type : Label

Client : Miss. Inge

Type : Label

Client : Ayam Kipaas Resto

Type : List Menu

Client : Ayam Kipaas Resto

Type : List Menu

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : List Menu

Client : Ayam Kipaas Resto

Type : Papan Nama

Client : Orenz Cafe

Type : Papan Nama

Client : PAUD Tunas Mulia

Type : Papan Nama

Client : Mr. Boris Baker

Type : Spanduk

Client : Borzart

Type : Spanduk

Client : Digawedewe Store

Type : Spanduk

Client : Ir. Fandi Utomo

Type : Spanduk

Client : Javanisi Cafe & Resto

Type : Spanduk

Client : Kantin Remaja

Type : Spanduk

Client : MTS

Type : Spanduk

MTS

Client : PAUD Tunas Mulia

Type : Spanduk

Client : Pulsa Engine

Type : Spanduk

Client : Sejati

Type : Spanduk

Client : Threepaper

Type : Spanduk

Client : Tristar Reload

Type : Spanduk

Client : We-Fast Cellular

Type : Spanduk

Client : Wijaya Group

Type : Spanduk

Client : Wijaya Group

Type : Spanduk

Client : MSCI

Type : Surat Suara

Client : MSCI

Type : Surat Suara

Client : A-Ngkrong Community

Type : Undangan

Client : Miss. Evhy

Type : Undangan

Client : Miss. Evhy

Type : Undangan

Client : Miss. Inge

Type : Undangan

Client : Miss. Inge

Type : Undangan

Client : Miss. Joice

Type : Undangan

Client : Supersoft

Type : Undangan

Client : Mr. Wito

Type : Undangan

Client : Klinik Komputer

Type : Ads Banner
Copyright 2019 | Threepaper Studio. - Made by hand by Boris Baker Sianturi